Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
ΔιεύθυνσηA’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, 38 500 
ΠόληΒόλος 
ΝομόςΜαγνήσιας 
Τηλέφωνο24210 95340- 2 
FAX24210 95364 
Email[email protected];[email protected] 
Ιστοσελίδα 
Διαπιστεύσεις Φορέα
Πρότυπο Διαπίστευσης
Πεδίο Διαπίστευσης
Αριθμός Πιστοποιητικού
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού
ΕΠΕΔ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  
28-7 
12.7.2001 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  
28-7 
12.7.2001 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
28-7 
12.7.2001 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Έλεγχος οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 858/2018 
28-7 
10.12.2014 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
26-7 
15.9.2008 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429 
26-7 
15.9.2008 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 45001, OHSAS 18001  
26-7 
10.7.2009 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 22000 
26-7 
14.9.2012 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 
26-7 
15.9.2008 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001 
26-7 
15.9.2008 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 50001  
26-7 
15.11.2018 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001  
26-7 
3.2.2021 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22301 
26-7 
8.10.2021 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
249-6 
11.1.2006 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΕΛΟΤ ΕN ISO/IEC 17065:2012ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
27-10 
12.7.2001 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
27-10 
12.7.2001 
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά
Διαπιστεύσεις Εργαστηρίου
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 – Δοκιμές
Αριθμός Πιστοποιητικού:
64-10
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
1.3.2002
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Διαπίστευση Υποκαταστήματος
Διεύθυνση: 72 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Ριτσώνα    Πόλη: Θήβα    Νομός: Βοιωτίας    Τηλέφωνο: 22260 71811-15    FAX: 22260 71461   

Χημικές δοκιμές

 • Νερό
 • Δομικά υλικά και προϊόντα
 • Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Μηχανικές δοκιμές

 • Δομικά υλικά και προϊόντα

Φυσικές δοκιμές

 • Έδαφος
 • Δομικά υλικά και προϊόντα
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 – Δοκιμές
Αριθμός Πιστοποιητικού:
64-8
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
1.3.2002
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Φυσικές δοκιμές

 • Υφάσματα και δέρματα
 • Παιχνίδια, εξοπλισμός άθλησης και αναψυχής
 • Πλαστικά και ελαστικά προϊόντα
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 – Δοκιμές
Αριθμός Πιστοποιητικού:
64-8
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
2.8.2013
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Διαπίστευση Υποκαταστήματος
Διεύθυνση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ    Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    Νομός: Θεσσαλονίκης    Τηλέφωνο:     FAX: 24210 95364   

Διαστασιακές δοκιμές

 • Πλαστικά και ελαστικά προϊόντα

Μηχανικές δοκιμές

 • Πλαστικά και ελαστικά προϊόντα

Φυσικές δοκιμές

 • Πλαστικά και ελαστικά προϊόντα
Πρότυπο Διαπίστευσης:
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 – Δοκιμές
Αριθμός Πιστοποιητικού:
64-10
Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού:
1.3.2002
ΕΠΕΔ:
ΕΠΕΔ στα Ελληνικά ΕΠΕΔ στα Αγγλικά

Χημικές δοκιμές

 • Μέταλλα/ μεταλλικά υλικά

Μηχανικές δοκιμές

 • Μέταλλα/ μεταλλικά υλικά

Λοιπές δοκιμές

 • Λοιπά

Φυσικές δοκιμές

 • Μέταλλα/ μεταλλικά υλικά

Μη καταστροφικές δοκιμές

 • Μέταλλα/ μεταλλικά υλικά
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 50001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020

Έλεγχος Οχημάτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 2007/46.