Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ


Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης είναι αφιερωμένη στο πως η διαπίστευση συμβάλλει σε έναν ασφαλέστερο κόσμο. Για τον εορτασμό της ημέρας αυτής έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο https://vimeo.com/266524327/53081b0cee .

 Η προσδοκία για ασφαλείς χώρους εργασίας, ασφαλή προϊόντα, ασφαλείς μεταφορές, ασφαλή τρόφιμα, στην πραγματικότητα μας αφορά όλους. Οι στατιστικές δείχνουν ωστόσο ότι η προσδοκία είναι διαφορετική από την πραγματικότητα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η διαπίστευση συμβάλλει στην δημιουργία ενός ασφαλέστερου κόσμου. Τα ολοκληρωμένα έργα, οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα μπορούν να αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονιστικές απαιτήσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών & διακριβώσεων και από φορείς πιστοποίησης & ελέγχου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2018 προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της διαπίστευσης στις επιχειρήσεις, στις κρατικές και ρυθμιστικές αρχές.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr