Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EA LC WG HEALTH CARE


Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σαν μέλος της European Cooperation for Accreditation (EA) ανέλαβε τη διοργάνωση της συνάντησης της ομάδας εργασίας, EA LC WG HEALTH CARE, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 33 άτομα, εκπρόσωποι Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης από 22 χώρες καθώς επίσης και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Ενώσεων (EFLM, EDMA, EuroGentest).

 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων, όπως θέματα εναρμόνισης σχετικά με τεχνικά & διοικητικά θέματα των Εργαστηρίων, εισηγήσεις στην EA Laboratory Committee για αναθεώρηση Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΟ), υιοθέτηση Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών του International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC & των ενδιαφερόμενων μερών και πάρθηκαν αποφάσεις για κοινή προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης & διεθνών απαιτήσεων.

 

Το στέλεχος του Ε.ΣΥ.Δ., κα Αλίκη Σταθοπούλου, Τμηματάρχης Τμήματος Διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών και Ιατρικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων, εκλέχθηκε ομόφωνα Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr