Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2016


Στις 9 Ιουνίου 2016 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί μία παγκόσμια πρωτοβουλία, που θεσπίστηκε  από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης.

Αυτό το χρόνο, το θέμα εορτασμού είναι πως η Διαπίστευση ως παγκόσμιο εργαλείο μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικής του δημόσιου τομέα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όπως επίσης και σε επίπεδο εκπόνησης νομοθεσίας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι οργανισμοί IAF & ILAC δημιούργησαν ένα video προκειμένου να επικοινωνήσουν το μήνυμα της φετινής χρονιάς.

Για το σχετικό βίντεο συνδεθείτε στο https://www.youtube.com/watch?v=4bbuKr3lweQ

Για την ενεργοποίηση των ελληνικών υπότιτλων πατήστε την ένδειξη Ρυθμίσεις.

 

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr