Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ


Στα πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) των Εργαστηρίων Δοκιμών για δομικά προϊόντα η προπαρασκευή δείγματος, η μείωση δείγματος και συναφείς δραστηριότητες που δεν αποτελούν αυτόνομη διαπιστεύσιμη δραστηριότητα, θα αναφέρονται μόνο τα αντίστοιχα πρότυπα αυτών, κάτω ακριβώς από το πρότυπο της αντίστοιχης διαπιστευμένης δοκιμής. Για την ισότιμη αντιμετώπιση των εργαστηρίων, που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω πεδία θα τροποποιηθούν κατάλληλα τα ΕΠΕΔ τους, μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2014 και την κατάλληλη επαλήθευση/εισήγηση από την ομάδα αξιολόγησης.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr