Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ (20.06.2013)


Τα Εργαστήρια επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές σε ανθρώπινα δείγματα, μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή εφόσον το δείγμα συνοδεύεται από παραπεμπτικό ιατρού.

Για τις περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος είναι ανήλικος, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή δείγματος και η παραγγελία εξετάσεων μέσω ταχυδρομείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το δείγμα συνοδεύεται από έντυπο συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή το δείγμα συνοδεύεται από παραπεμπτικό ιατρού.

Για τα ανωτέρω εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν εγκληματολογικές ή δικαστικές υποθέσεις.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κώδικα δεοντολογίας του εργαστηρίου και να εξασφαλίζεται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων Ε.ΣΥ.Δ.

20.6.2013

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr