Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ EA 2/17


"EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes"

 

Το έγγραφο EA 2/17 "EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes" εφαρμόζεται συμπληρωματικά των προτύπων διαπίστευσης.

Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης,  που επιλέγεται από έναν οργανισμό που επιθυμεί αξιολόγηση/διαπίστευση στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών νέας προσέγγισης σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης (ενότητα), με σκοπό την κοινοποίησή του, συμπληρώνονται με τις απαιτήσεις του οδηγού ΕΑ 2/17.

EA 2/17 "EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes".pdf

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr